Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: A Budapesti Galambfajták Klubja alakuló gyűlésén.
 
Helye: Monor, Vásártér
 
Ideje: 2009.Augusztus hó 09. 11órai kezdettel
 

Jelen van: A jelenléti ívet aláírásukkal ellátó 12 fő tenyésztő, az MGKSZ részéről Zelenyánszki András. Két tenyésztő akadályoztatottsága miatt nem lehetett jelen, de aláírásukkal ellátott szándéknyilatkozatot tettek. Alapító tagként tekintünk rájuk, az alakuló gyűlésen szavazati joggal nem rendelkeztek.

 
A jelenlévő és szavazati joggal rendelkező tenyésztők ellenszavazat nélkül választották meg levezető elnöknek Zelenyánszki Andrást. Jegyzőkönyvezetőnek Kovács Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Czár Ferenc és Kis Sándor tenyésztőtársat ellenszavazat nélkül választották meg a jelenlevők.
 
A levezető elnök ismertette az összejövetel célját. Az alakuló gyűlés kezdetekor fajtaklubbal nem, de standard fajtaleírással rendelkező budapesti galambfajták részére fajtaklub alapítása az alakuló gyűlés célja.
 
A vezetőségi pozíciók betöltésére tett javaslatok titkos jelöléssel történtek.
 

A megjelent tenyésztők a vezetőségi tisztségek betöltésére a következő személyeket jelölték.                                       Elnöknek jelölték: Kovács Lászlót, Csernei Istvánt és Herczeg Józsefet.                                                                          Titkárnak jelölték: Szarka Jánost, Csernei Istvánt és Kovács Lászlót.                                                                     Pénztárosnak jelölték: Márton Csabát, Csernei Istvánt, Futó Gábort és Czár Ferencet.                                   Szakelőadónak jelölték: Futó Gábort és Kellner Lajost.

 
A vezetőségi tagok megválasztása titkos szavazással történt.
 
Az elnöki posztra jelölt Csernei István és Herczeg József visszalépett a jelöléstől.
A jelenlévő tagok 11 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat és 1 tartózkodás mellett a klub elnökének megválasztották Kovács Lászlót (szül.: 1983.07.23., anyja neve: Botos Mária Edit, lakik: 5900, Orosháza, Gizella utca 16. sz. alatt).
 
A titkári posztra jelölt Csernei István visszalépett a jelöléstől, az elnöknek megválasztott Kovács László a szabályok szerint nem indulhatott a titkári tisztségért.
A jelenlévő tagok 11 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazat mellett, tartózkodás nélkül a klub titkárának megválasztották Szarka Jánost (szül.:1980.11.08., anyja neve: Lovász Margit, lakik: 5510, Dévaványa, Felszabadulás utca 60. sz. alatt).
 
A pénztárosi posztra jelölt Csernei István, Czár Ferenc és Futó Gábor visszalépett a jelöléstől.
A jelenlévő tagok 11 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazat mellett, tartózkodás nélkül a klub pénztárosának megválasztották Márton Csabát (szül.:1969.07.08., anyja neve: Kálózi Margit, lakik: 7272, Gölle, Kossuth Lajos utca 47/a sz. alatt).
 
A szakelőadói posztra jelölt Kellner Lajos visszalépett a jelöléstől.
A jelenlévő tagok 12 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat mellett, tartózkodás nélkül a klub szakelőadójának megválasztották Futó Gábort (szül.:1964.05.29., anyja neve: Dörömbözi Gabriella, lakik: 8638, Balatonlelle, Május 1. utca 67.sz. alatt).
 
A vezetőségi tagok megválasztása után a tagság megalkotta a klub Működési Szabályzatát. Az első tagértekezleten a vezetőség a Működési Szabályzatot a tagság elé bocsátja jóváhagyásra.
 
Végezetül Zelenyánszki András levezető elnök megköszönte a gyűlésen megjelent tenyésztők részvételét és az alakuló gyűlést berekesztette.
 
Kelt.: Monor, 2009.Augusztus hó 09.